Objekty těžkého opevnění u Starého Města

Výstavbu objektů těžkého opevnění (TO) v okolí Starého Města řídilo Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP) prostřednictvím Ženijního skupinového velitelství I (ŽSV I) se sídlem ve Starém Městě pod Sněžníkem. ŽSV I vzniklo už 18. dubna 1935, ovšem první objekty TO (v dobové terminologii zvané sruby) byly na staroměstském úseku zadány až v roce 1938. Prakticky ihned od svého vzniku však důstojníci ŽSV I pracovali přímo v terénu na průzkumu budoucí trasy opevnění a později se věnovali vyměřování jednotlivých objektů. Během vlastní stavby pak ŽSV dohlíželo na kvalitu betonáže, dodržování předepsaných stavebních postupů apod.

Dobová fotografie objektu StM-S 34Linie těžkého opevnění spadající do kompetence ŽSV I začínala na vrchu Maliník. Odtud se táhla značně členitým terénem směrem na východ přes Sušinu, údolí Starého Města, Kutný Vrch, dále severně od Branné a konečně stoupala přes Čerňavu až na Šerák. Celkově mělo být na této zhruba 25km dlouhé obranné linii vybudováno 64 izolovaných pěchotních srubů a jeden IDS (Izolovaný Dělostřelecký Srub). Objekty stavěné v rámci ŽSV I nesly označení StM-S a pořadové číslo objektu (např. StM-S 34). Každý objekt měl navíc kromě číselného označení i svůj krycí název (např. StM-S 31b "Ozdravovna").

ŽSV I mělo navíc řídit výstavbu dalších 14 pěchotních srubů u Domašova - tzv. Domašovský uzávěr. Do kompetence ŽSV I spadala i výstavba izolovaného pěchotnícho srubu K-S 1, což byl objekt vytýčený v rámci ŽSV III Králíky, se kterým sousedil staroměstský úsek na západě.

Jako první bylo 5. května 1938 k výstavbě zadáno 28 strategicky nejdůležitějších srubů ve třech stavebních podůsecích - 1/I Staré Město pod Sněžníkem, 2/I Kutný vrch a 3/I Kolštejn (Branná). Každý podúsek stavěla jiná civilní stavební firma, která byla vybrána na základě neveřejného konkurzu. Zpravidla byla vybrána firma, která nabídla nejnižší cenu. Zbývající objekty v působnosti ŽSV I měly být zadány v letech 1939 a 1940.

ŽSV I mělo také zajišťovat výstavbu překážek a kabelové telefoní sítě, kterou měly být objekty TO propojeny. K zadání a výstavbě překážek ani kabelové sítě však vzhledem k malé rozpracovanosti celého úseku nedošlo.

Popis jednotlivých podúseků TO

Podúsek 1/I Staré Město pod Sněžníkem
Podúsek 1/I stavěla od 19. května 1938 pražská firma Ing. Jan Bořkovec. Ta měla za výstavbu celkem 10 srubů inkasovat téměř 15,5 mil. korun. Jejím úkolem bylo všechny objekty stavebně dokončit do 260 pacovních dnů. Do konce září 1938, kdy v důsledku Mnichovského diktátu (odkaz Wikipedia) utichly stavební práce, vybetonovala firma 3 objekty - StM-S 30 "Potok", StM-S 31a "Borek" a StM-S 31b "Ozdravovna". Ovšem ani jeden z těchto objektů nebyl zcela stavebně dokončen. Dále byly započaty práce na výkopech pro 4 sruby, základových deskách 2 objekty a u jednoho objektu byly zahájeny práce na vrtu studny.

Podúsek 2/I Kutný vrch
V rámci podůseku 2/I bylo zadáno 11 srubů za celkovou částku převyšující 18,5 mil. korun. Stavbu objektů zajišťovala pražská Ing. Jan Matoušek z Prahy. Termín dokončení staby byl opět 260 pracovních dnů, přičemž firma započala práce 18. května 1938. Stejně jako u přechozího úseku byly vybetovnovány 3 sruby - StM-S 32 "Krajní", StM-S 33 "Lesík" a StM-S 34 "Svah". A opět, žádný z těchto objektů nebyl zcela stavebně dokončen. U zbývajícíh objektů podúseku bylo zahájeno s přípravnými praceni (tj. vrtání studen a hloubení výkopů).

Podúsek 3/I Kolštejn
Pražská firma Ing Jakub Domanský měla za úkol postavit 7 srubů za částku téměř 12 mil. korun. Firma začala objekty budovat 28. května 1938 a s výstavbou měla být hotova do 260 pacovních dnů. Vybetonovány byly pouze dva sruby - "U trati" a StM-S 52 "Obora". U ostatních srubů bylo pouze započato s přípravou výkopů.

Mapa linie LO a TO v okolí Starého Města
Na mapě můžete vidět průběh linie TO u Starého Města (objekty TO StM-S 29 až 39), společně se dvěma sledy objektů lehkého opevnění vz. 37. Kliknutím na náhled mapy se mapa zobrazí v plném rozlišení.

Použitá literatura a internetové zdroje: