Pěchotní srub StM-S 32 "Krajní"

 • StM-S 32 - Pohled z levého křídla Typ: Izolovaný pěchotní srub oboustranný dvoukřídlý
 • Odolnost: II
 • Zbraně: L1 a M v obou kasematách, 4xN pod betonem, 2xN ve zvonech
 • Datum betonáže: 14.-20.9.1938
 • Kubatura betonu: 1540 m³
 • Stavební firma: Ing. Jan Matoušek, Praha
 • Podúsek: 2/I Kutný vrch
 • Osádka: 35 mužů
 • Podrobnější informace: V případě srubu StM-S 32 "Krajní" se jedná o téměř typický příklad oboustranného objektu TO. Objekt svými palbami navazoval na sousení objekty StM-S 31b "Ozdravovna" a StM-S 33 "Lesík". Byl postaven poblíž bezejmené kóty 647 východně nad údolím Telčavy. Vzhedem k tomu, že je objekt postaven na svažitém terénu, je výškově lomený - leho levé křídlo je níže než pravé. Obě křídla jsou pak spojena několika schody, které překonávají výškový rozdíl cca 1,5m.

  Výzbroj objektu je typická pro oboustanný objekt. Jako hlavní zbraně objektu měly působit celkem dva protitankové kanony ráže 4,7 cm - na každém křídle měl být umístěn jeden. Společně s kanony by po dokončení objekt disponoval ještě dvěma dvojčaty těžkých kulometů vz. 37. Pro blízkou obranu objektu byly do týlových stěn osazeny 4 střílny pro lehký kulomet vz. 26. Další dva lehké kulomety měly být osazeny v pancéřových zvonech.

  Do září 1938 byl objekt pouze vybetonován. Vnitřní ani vnější omítky nebyly započaty. Stejně tak vyzdívka cihlových příček v interiéru objektu. Ani jeden zvon nebyl osazen.

  Během německé okupace byly z objektu vytženy a odvezeny všechny 4 střílny pro hlavní zbraně.

  V současné době je objekt uzamčen a veřejnosti nepřístupný.
 • Přístup k objektu: Přímo k objektu vede čevená turistická značka místního značení - tzv. Staroměstská pevnostní stezka, jejímž výchozím bodem je vlakové nadraží ve Starém Městě. Staroměstská pevnostní stezka je zakreslena v novějších vydáních mapy KČT č. 53 - Králický Sněžník. Mapa okolí objektu StM-S 32
 • GPS souřadnice: 50°10'21.85" s.š., 16°57'23.79" v.d.
 • Madmořská výška: 642m

Plán horního patra objektu:

Plán horního patra objektu StM-S 32
Po kliknutí se plán zobrazí ve větším rozlišení.

Plán dolního patra objektu:

Plán dolního patra objektu StM-S 32
Po kliknutí se jednotlivé plány zobrazí ve větším rozlišení.