O klubu

Historie klubu sahá až do roku 1995. To se na Staroměstsku začala formovat skupinka mladíků se zájmen o československé opevnění. Tito jedinci se po krátké době spojili v nově vzniklý Beton Bunker Club Kronfelzov. Proč zrovna Kronfelzov? Protože právě u osady Kronfelzov měla vyrůst dělostřelecká tvrz (později byl projekt přepracován na izolovaný dělostřelecký srub) a název tak naznačuje naši metu nejvyšší avšak nedosažitelnou - postavení IDS Kronfelzov:-)

Klub založilo 13 členů a po nějaké době se jejich počet rozrostl na 18, z nichž však ne všichni se aktivně zapojili do činnosti klubu. Rozhodli jsme se pro rekonstrukci objektů StM-S 31a (jako základna klubu) a 31b (vlastní muzeum). Ze začátku šly práce rychle - vyklízení objektů, zajištění vstupů, ale postupem času se stále více členů klubu stávalo pasivními. Nakonec v klubu zbyli pouze 4 aktivní členové.

Paralelně s rekonstrukcí StM-S 31b byly obsazovány i další objekty TO. Jednalo se o jedince či skupinky, které nebyly nijak napojeny na BBCK. Postupně bylo obsazeno všech 6 srubů u Starého Města. Na některých z nich však postupně rekonstrukční práce z různých důvodů utichly. Návštěvníci Starého Města tak mouhou oficiálně navštívit 3 objekty TO - StM-S 31b, StM-S 33 a StM-S 34, přičemž o StM-S 31b a StM-S 34 se starají členové klubu.

Klub má v současnosti 9 členů a jeho hlavní náplní je provozování a vylepšování Vojenského muzea Staré Město. Muzeum se se nachází v budově č. 11 v areálu bývalých pevnostních kasáren ve Starém Městě pod Sněžníkem a 1. listopadu 2008 bylo otevřeno pro veřejnost.