Objekty lehkého opevnění u Starého Města

Výstavbu lehkého opevnění (LO) v okolí Starého Města řídilo Zemské vojenské velitelství v Brně podle instrukcí Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP). Odtud také název řopíky, který se vžil pro objekty LO. Lehké opevnění v okolí Starého Města spadalo takticky pod působnost IV. sboru s velitelstvím v Olomouci. Podobně jako u těžkého opevnění byla linie LO rozdělena na stavební podúseky. Každý podúsek budovala civilní stavební firma na základě neveřejného výběrového řízení. Stavět se začalo během roku 1937, čili ještě před výstavbou objektů TO v rámci ŽSV I.

LO č. 246, typ A-180: Poslední objekt úseku XII Sušina nad příkrou strání Tetřeví hory.Přímý přístup ke Starému Městu měly bránit objekty podúseku VIII Staré Město. Ten byl zadán 10.7.1937 firmě Ing. Josef Smetana z České Skalice. Vyprojektováno a postaveno bylo celkem 44 řopíků. Na východě navazoval podúsek IX Kolštejn s 58 objekty, který od 10.7.1937 stavěla opět firma Ing. Josef Smetana. Západně navazoval podúsek XIII Sušina s 51 vyprojektovanými objekty. Zadán byl 8.9.1937 firmě arch. František Rössler a arch. Karel Kudlík z České Třebové. Vzhledem k těžkému terénu bylo do osudných zářijových událostí roku 1938 vybetonováno v tomto podúseku 30 bunkrů a u několika dalších byly započaty stavební práce.

Řopíky byly stavěny ve 2 sledech za linií TO. Vzdálenost prvního sledu od linie TO se na Staroměstsku pohybuje kolem 150 až 500m. Druhý sled je vzdálen dalších cca 100 až 500m od sledu prvního. Vzhledem k  členitému terénu tvoří objekty místy na první pohled spíše shluk pevnůstek než souvislou linii. Příkladem toho mohou být objekty LO v okolí Hynčic pod Sušinou.

Na Staroměstsku byly postaveny pouze objekty LO vz. 37 typu A, B, D a E v různých variantách. Poměrně často je možné se setkat s objekty výškově lomenými či šikmými a vzhledem k terénním podmínkám jsou hojně zastoupeny jednostřílnové typy D a E. Pro bližší seznámení se s projektovanými typy objektů doporučujeme navštívit www.ropiky.net, případně prostudovat literaturu uvedenou níže.

Fotografie objektů LO podúseku VIII Staré Město můžete spatřit ve fotogalerii. Umístění jednotlivých pevnůstek najdete na mapě staroměstské linie obsahující čísla objektů LO dle ŘOP.

Mapa linie LO a TO v okolí Starého Města
Na mapě můžete vidět průběh linie TO u Starého Města (objekty TO StM-S 29 až 39), společně se dvěma sledy objektů lehkého opevnění vz. 37. Kliknutím na náhled mapy se mapa zobrazí v plném rozlišení.

Použitá literatura a internetové zdroje: